.
Cây Trầu Bà nhỏ - Ráy nhỏ thủy sinh

Nổi bật Cây Trầu Bà nhỏ - Ráy nhỏ thủy sinh

Cây Trầu Bà nhỏ - Ráy nhỏ là một loài cây thủy sinh họ trầu bà rất dễ trồng, dân thủy sinh thường dùng cây Trầu Bà nhỏ - Ráy nhỏ trong các hồ nano hay buộc lên lũa bonsai     Cây Trầu Bà nhỏ - Ráy nhỏ hay còn gọi là ráy nana là một cây thủy sinh dễ...
Cây Đại Bảo Tháp thủy sinh

Nổi bật Cây Đại Bảo Tháp thủy sinh

Cây Đại Bảo Tháp là loài cây được ưu chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây Đại Bảo Tháp là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay. Đặc điểm Cây Đại Bảo Tháp  : -          Vị trí: hậu cảnh...
Cây Cỏ Nhật thủy sinh

Nổi bật Cây Cỏ Nhật thủy sinh

Cây Cỏ Nhật là loài cây được ưu chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây Cỏ Nhật là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay.     Đặc điểm Cây Cỏ Nhật   : -          Vị trí: trung cảnh hoặc tiền cảnh ...
Cây Bạc Đầu Bông thủy sinh

Nổi bật Cây Bạc Đầu Bông thủy sinh

Cây Bạc Đầu Bông là loài cây được ưu chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây Bạc Đầu Bông là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay.     Đặc điểm Cây Bạc Đầu Bông : -          Vị trí: hậu cảnh ...
Cây Liễu Thơm thủy sinh

Nổi bật Cây Liễu Thơm thủy sinh

Cây Liễu Thơm là loài cây đẹp được trồng cây hậu cảnh hoặc cây trung cảnh trong hồ thủy sinh. Cây Liễu Thơm rất dễ trồng và phát triển rất nhanh Đặc điểm cây Liễu Thơm : -          Vị trí: hậu cảnh, trung cảnh  -          Màu sắc: xanh chuối...
Cây Cỏ Thìa thủy sinh

Nổi bật Cây Cỏ Thìa thủy sinh

Cây Cỏ Thìa là loài cây đẹp được trồng cây trung cảnh hoặc cây tiền cảnh trong hồ thủy sinh. Cây Cỏ Thìa rất dễ trồng và phát triển rất nhanh Đặc điểm cây Cỏ Thìa : -          Vị trí:trung cảnh, tiền cảnh  -          Màu sắc: xanh chuối -         ...
Cây Đàn Thảo thủy sinh

Nổi bật Cây Đàn Thảo thủy sinh

Cây Đàn Thảo là dạng cây bò sát nền trong hồ thủy sinh, bạn có thể dùng cây Đàn Thảo trồng trung cạnh và tiền cảnh trong hồ thủy sinh theo ý của mình Cây Đàn Thảo là một loài cỏ nền rất đẹp trong thế giới thủy sinh hiện nay. Với thân hình mỏng manh...
Cây Hồng Liễu thủy sinh

Nổi bật Cây Hồng Liễu thủy sinh

Cây Hồng Liễu là loài cây đẹp được trồng cây hậu cảnh hoặc cây trung cảnh trong hồ thủy sinh.Cây Hồng Liễu rất dễ trồng và phát triển rất nhanh Đặc điểm cây Hồng Liễu :- Vị trí: hậu cảnh, trung cảnh - Màu sắc: đỏ hồng - Mức độ: dễ trồng- Tăng trưởng:...
Cây Huyết Tam lan thủy sinh

Nổi bật Cây Huyết Tam lan thủy sinh

Cây Huyết Tâm lang là loài cây đẹp được trồng cây trung cảnh trong hồ thủy sinh.Cây Huyết Tâm lang rất dễ trồng và phát triển rất nhanh Đặc điểm cây Huyết Tâm lang  : -          Vị trí: trung cảnh  -          Màu sắc: đỏ máu  -          Mức độ: dễ
Cây Lệ Nhi thủy sinh

Nổi bật Cây Lệ Nhi thủy sinh

Cây Lệ Nhi là loài cây được ưu chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây Lệ Nhi là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay Đặc điểm Cây Lệ Nhi  : -          Vị trí: hậu cảnh -          Màu sắc: xanh ...
Cây vẩy ốc ấn độ thủy sinh

Nổi bật Cây vẩy ốc ấn độ thủy sinh

Cây vẩy ốc ấn độ là loài cây được ưu chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây vẩy ốc ấn độ là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay. Đặc điểm cây Vẩy Ốc Ấn Độ  : -          Vị trí: trung cảnh...
Cây Báo Hoa Đinh Hương thủy sinh

Nổi bật Cây Báo Hoa Đinh Hương thủy sinh

Cây Báo Hoa Đinh Hương là loài cây được ưu chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây Báo Hoa Đinh Hương là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay. Đặc điểm Báo Hoa Đinh Hương  : -          Vị trí: hậu...
Cây Ngỗ Tím thủy sinh

Nổi bật Cây Ngỗ Tím thủy sinh

Cây Ngỗ Tím là loài cây được ưu chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây Ngỗ Tím là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay. Đặc điểm Cây Ngỗ tím  : -          Vị trí: hậu cảnh, trung cảnh -         ...
Cây chỉ đỏ thủy sinh

Nổi bật Cây chỉ đỏ thủy sinh

Cây chỉ đỏ là loài cây được ưa chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây chỉ đỏ là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay. Đặc điểm Cây chỉ đỏ: -          Vị trí: hậu cảnh -          Màu sắc: đỏ hồng...
Cây Chỉ Xanh thủy sinh

Nổi bật Cây Chỉ Xanh thủy sinh

Cây chỉ xanh là loài cây được ưa chuộng trong giới thủy sinh hiện nay. Với hình dáng và vẻ đẹp tuyệt vời, Cây chỉ xanh là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay Đặc điểm Cây chỉ xanh: -          Vị trí: hậu cảnh -          Màu sắc:...
Ẩn