.
Tạo thế cân bằng cho cá và cảnh

Nổi bật Tạo thế cân bằng cho cá và cảnh

Nguyên tắc chung để tạo một bể cá sao cho ít phải chăm sóc nhất: cây và rong trong bể sẽ hấp thụ dioxit cacbon và nước để tạo ra hydrat cacbon nuôi cây theo chu trình sinh hóa cân bằng ( trong điều kiện phù hợp ). Thức ăn cho cá tiêu hóa sẽ bài tiết...
Ẩn