.
Hướng dẫn chăm sóc bể cá cảnh mới setup

Nổi bật Hướng dẫn chăm sóc bể cá cảnh mới setup

Thời điểm mới setup bể cá cảnh là thời điểm nhậy cảm nhất và cần quan tâm chăm sóc nhất. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, có đến 90% bể cá hỏng là do bỏ qua thời gia đầu tiên này. Chúng ta gọi đây là thời gian khởi đầu, tùy từng bể có thể kéo dài 1...
Ẩn