.
Cây hẹ thẳng thủy sinh

Nổi bật Cây hẹ thẳng thủy sinh

Cây hẹ thẳng là loài cây thủy sinh đẹp được trồng cây hậu cảnh trong hồ thủy sinh. Cây hẹ thẳng là loài cây thủy sinh dễ trồng và phát triển rất nhanh. Đặc điểm cây Hẹ Thẳng: -          Vị trí: hậu cảnh -          Màu sắc: xanh chuối -          Mức...
Ẩn