.
La hán đỏ thủy sinh

Nổi bật La hán đỏ thủy sinh

Cây La Hán Đỏ là loài cây đẹp được trồng cây hậu cảnh hoặc cây trung cảnh trong hồ thủy sinh. Cây La Hán Đỏ rất dễ trồng và phát triển rất nhanh     Đặc điểm cây La Hán Đỏ: -          Vị trí: hậu cảnh, trung cảnh  -          Màu sắc: đỏ 
Ẩn