.
Phân nền thủy sinh - phân nền S mêkông

Nổi bật Phân nền thủy sinh - phân nền S mêkông

Phân nền S mêkông là phân nền thủy sinh giàu dinh dưỡng. Phân nền thủy sinh S mêkông dễ sử dụng và pH ổn định có thể trồng tất cả cây thủy sinh và nuôi cá tép. Phân nền S mêkông là Phân nền thủy sinh có dạng viên đầy đủ dinh dưỡng và không tan trong...
Phân nền thủy sinh trồng cây gex

Nổi bật Phân nền thủy sinh trồng cây gex

Phân nền trồng cây gex hạt phân có màu nâu đen ,phân nền tốt giàu chất dinh dưỡng giúp cây phát triển tốt , Phân nền trồng cây gex thích hợp cho tất cả...
Ẩn