.
Cây rau má thái thủy sinh

Nổi bật Cây rau má thái thủy sinh

Cây rau má thái là dòng cây thủy sinh tương đối đặc biệt người ta có thể dùng Cây rau má thái trồng trên cạn cũng được hoặc dưới nước thường nó được chọn làm cây tiền cảnh trong hồ thủy sinh.   Cây rau má thái  có tên khoa học là Hydrocotyle...
Ẩn