.
Tác dụng của cây xoan trong bể cá cảnh

Tiêu điểm Tác dụng của cây xoan trong bể cá cảnh

Họ xoan (Meliaceae) là họ thực vật chủ yếu là cây thân gỗ với khoảng 50 giống, 550 loài phân bố khắp miền nhiệt đới. Ở Việt Nam họ xoan có 20 giống với 85 loài phân bố rải rác khắp đất nước.Cây xoan có tên tiếng Anh là Chinaberry hay Bead tree,...
Ẩn