.
Cây Thủy Cúc thủy sinh

Nổi bật Cây Thủy Cúc thủy sinh

Cây Thủy Cúc là loài cây đẹp được trồng hậu cảnh trong hồ thủy sinh. Cây Thủy Cúc rất dễ trồng và phát triển rất nhanh Đặc điểm cây thủy cúc: -          Vị trí: hậu cảnh -          Màu sắc: xanh chuối -          Mức độ: dễ trồng
Ẩn