.
Phân nền thủy sinh - phân nền S mêkông

Nổi bật Phân nền thủy sinh - phân nền S mêkông

Phân nền S mêkông là phân nền thủy sinh giàu dinh dưỡng. Phân nền thủy sinh S mêkông dễ sử dụng và pH ổn định có thể trồng tất cả cây thủy sinh và nuôi cá tép. Phân nền S mêkông là Phân nền thủy sinh có dạng viên đầy đủ dinh dưỡng và không tan trong...
Thủy sinh cho người mới bắt đầu

Nổi bật Thủy sinh cho người mới bắt đầu

Chơi thủy sinh phải bắt đầu từ đâu? Câu hỏi rất đơn giản nhưng trả lời được câu hỏi này không hề đơn giản chút nào. Chơi thủy sinh không có đường tắt để đi đến thành công. Trước khi bắt đầu chơi thủy sinh các bạn thử suy nghĩ:- Bạn có thời gian chăm...
Phân nền thủy sinh trồng cây gex

Nổi bật Phân nền thủy sinh trồng cây gex

Phân nền trồng cây gex hạt phân có màu nâu đen ,phân nền tốt giàu chất dinh dưỡng giúp cây phát triển tốt , Phân nền trồng cây gex thích hợp cho tất cả...
Ẩn